Local Organizing Committee (LOC) in Japan

Chair Yoshiyuki Kuroiwa
Vice Chairs Koichi Hirata, Akira Kurita, Mieko Kurosawa, Gen Sobue
Honorary Chairs Takehiko Bando, Makoto Iwata, Tadaaki Mano, Akira Takahashi
Secretary General Satoshi Iwase
Finance Akira Kurita
Treasurer Nobuo Araki, Yasuhisa Baba, Masahiko Suzuki
Scientific Program Board
Basic Tomoyuki Kuwaki(Chair), Joji Horiuchi, Harumi Hotta, Kei Nagashima, Kazuhiro Nakamura,
Tatsushi Onaka, Sae Uchida
Clinical Masato Asahina(Chair), Naoto Hara, Koichi Hirata, Naotoshi Tamura, Masashi Yoneda
Foreign Affairs Harumi Hotta, Satoshi Iwase
Venue preparation and operations Yasuhiro Hasegawa, Naoki Nishimura
Program Advisory Board Yukio Ando, Fusao Kato, Masahito Kawatani, Jun-ichi Kira, Hiroshi Kiyama, Shun Shimohama,
Ryosuke Takahashi, Masaya Tooyama, Fukashi Udaka, Yoichi Ueta, Toshimasa Yamamoto
General Advisory Board Hideho Arita, Michiyuki Hayashi, Kohei Kita, Masanari Kunimoto, Soichiro Mochio, Hisayoshi Oka,
Kuniaki Otsuka, Kazuyuki Shimada, Kazuo Shindo, Norihiro Suzuki, Makoto Uchino, Makoto Uchiyama
JSNR 2017
PresidentMieko Kurosawa
Vice PresidentMasashi Yoneda
Supported by Japanese Society of Neurology
Japanese Society of Neuropathology
Japanese Society of Neurogastroenterology
Japanese Society of Neurological Therapeutics
Japanese Society of Clinical Neurophysiology
Physiological Society of Japan

*In each section, the last names are listed in alphabetical order.

International Program Committee (IPC)

Chair Javier Stern (USA)